تصاویر مناطق دیدنی وگردشگری املش


املش ـ دشت چاکرود - روستای موسی کلایه
  
املش ـ منطقه خصیل دشت

املش ـ روستای سوخته کش

املش ـ طلوع خورشید استخر زربیجار

املش ـ باغ پرتقال

املش ـ میوه وحشی تمشک

املش ـ منطقه زیبای نرمکش – روستای ملکوت

املش ـ میل تاریخی اُمام

املش ـ منطقه چاک دشت

املش ـ روستای سید سرا

املش ـ مناطق جنگلی

منطقه خصیل دشت - املش

منطقه چاک دشت - املش

منطقه اربودار دشت - املش

طبیعت زیبای املش

منطقه چاک دشت - املش

منطقه ییلاقی ملکوت-املش

باغات چای - املش

منطقه زیبای هلی بن دره شوک- املش

روستای هلی بن دره شوک -املش

گل زنبق در منطقه شیرچاک - املش

دره کاروانسرا-املش

اربودار دشت -املش

اربودار دشت -املش

اربودار دشت -املش

شهر زیبای املش

طبیعت زیبای املش

پشت درلنگه-املش

پشت درلنگه-املش

طبیعت زیبای املش

گاو کوهاندار - املش

گاو کوهاندار - املش

آبشار سیاه تاش - املش

آبشار سیاه تاش - املش

روستای گوشت پزان-املش

منطقه ییلاقی املش

روستای گرکرود - املش

روستای گرکرود - املش

منطقه رانکوه - املش

منطقه رانکوه - املش

املش- طبیعت زیبای برفی

http://www.gchto.ir

منبع:

/ 0 نظر / 23 بازدید