احمد عاشورپور

انجمن گفتگوی گیلک زبانان (بازار روز گیل یاوران)

او در سال ۱۳۲۲ به عضویت حزب توده درآمد و بواسطه فعالیت‌های سیاسی چند سالی را در زندان و در غربت بسر برد. پس از انقلاب مدتی در وزرات کشاورزی به فعالیت پرداخت و نهایتا به گفته خودش کنار گذاشته شد. در اوایل دهه هشتاد کارهای وی توسط بابک ریوخه جمع‌آوری و اجرا شد. خاطرات وی در کتابی تحت عنوان آفتاب خیزان، دریا طوفان به چاپ رسیده است.

مرگ

وی در دیماه ۱۳۸۶ به علت عفونت ریه و کهولت سن در بیمارستان جم تهران بستری شد و سرانجام در ۲۲ دیماه در همان بیمارستان و در بخش عمومی آن درگذشت.

انجمن گفتگوی گیلک زبانان (بازار روز گیل یاوران)
ترانه‌های مشهور

  • مهتاب بندر انزلی (روی آهنگ روسی)
  • ساز و نقاره جمعه بازار (روی والس اروپایی)
  • جینگی جینگی جان
  • آی لیلی
  • خروس‌ خوان
  • مهتاب شبان
  • دریا طوفان داره
 

/ 0 نظر / 34 بازدید