دانشگاه گیلان

دانشکده های دانشگاه گیلان

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم ریاضی

 دانشکده علوم کشاورزی

 دانشکده فنی و مهندسی

 دانشکده معماری و هنر

 دانشکده منابع طبیعی

 

 

از دیگر واحدهای این دانشگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود .

 مرکز کامپیوتر و فنآوری اطلاعات

 دفتر ارتباط با دانش آموختگان

 دفتر ارتباط با صنعت و کشاورزی

 دفتر کارآفرینی

ٍٍٍhttp://www.guilan.ac.ir/info.php?a=25

/ 0 نظر / 9 بازدید