تاریخچه مخابرات استان گیلان

تاریخچه مخابرات استان گیلان:

سوابق تلفن در رشت برمیگردد به اواخر دوران قاجاریه که در ابتدا 50 شماره مغناطیسی در رشت دایر گردید  که این رقم در تاریخ 23/2/1310 با نصب و راه اندازی یک سیستم 1000 شماره ای مغناطیسی در این شهرستان آغاز گردید و همچنین در سال 1335 با یک سیستم 200 شماره ای تدریجاً به 1200 شماره  افزایش یافت و در همان سال اولین طرح تلفن خودکار رشت تهیه و پس از سه سال فعالیت در فروردین 1338 مرکز تلفن خودکار گیلان در این شهر با 3000 شماره تلفن و پیش شماره 2 افتتاح گردید .

سایت مخابرات استان گیلان http://www.tcg.ir/

/ 0 نظر / 13 بازدید