تاریخی ترین مسجد رشت

انجمن گفتگوی گیلک زبانان (بازار روز گیل یاوران) مسجد صفی تاریخی ترین مسجد رشت، در محله ای به همین نام واقع شده وبه نام های مسجد سفید و شهیدیه معروف است.

تاریخ بنای اولیه اینمسجد به تحقیق روشن نیست. بر اساس روایتی شیخ صفی الدین اردبیلی به دلیلدوستی با شیخ زاهد گیلانی در سفری به گیلان در محله فعلی چاهی حفر می کندو عبادتگاهی می سازد که بعدها به مسجد تبدیل شده است.

برخی از مورخان این مسجد راقبر محمدباقر میرزا ملقب به صفی میرزا پسر بزرگ شاه عباس اول می دانند کهبا بدخواهی اطرافیان پدر به دستور وی کشته شد و در این محل دفن شدهاست.برخی معتقدند علت نامگذاری این مسجد به شهیدیه قتل ناحق صفی الدینمیرزااست.

مسجد صفی طبق عبارتی که روی یک کاشیدر داخل محراب دیده می شود در سال 1334 هجری قمری (1295 ه.ش) به دست حاجی یوسف کاشیساز تجدید بنا شد.

انجمن گفتگوی گیلک زبانان (بازار روز گیل یاوران)
تصویری قدیمی از مسجد صفی رشت


در ضلع شمالی مسجد صفیرشت دو درب ورودی متوالی قرار دارد که اولین ورودی به صورت هلالی و ازپروفیل و چوب در چند سال اخیر ساخته شده است.

سر در ورودی دوم و اصلی مسجد از دو قوس تشکیل شده که به قوس اول آیه اولسوره اسری و در قوس دوم حدیث " و لایه علی بن ابی طالب حصنی ...." کاشیکاری شده است.

در قسمت جنوبی مسجد محرابو سه فلیپا به ارتفاع تقریبی 4 متر و به قطر یک متر وجود دارد.

انجمن گفتگوی گیلک زبانان (بازار روز گیل یاوران)
سر در ورودی مسجد صفی-عکس:آفتاب


دو فلیپا از کف به ارتفاع یک متر با کاشی های لاجوردی کاشی کاری شده وفلیپا سوم به شکل زیبایی با سرستونی از گل و بوته گچ بری شده است. فاصلهفلیپاها از همدیگر 3 متر است.

در محراب مسجد گچ بری های زیبایی بهصورت آیات قرآن همراه با گل و بوته کار شده و در کاشی کاری های محرابتاریخ تجدید بنای مسجد به تاریخ1344 هجری قمری (1305 ه.ش) دیده می شود و گچ بری هایمسجد و فلیپاها نیز به همین تاریخ است.

گلدسته مدور و آجری مسجد کهدر ضلع جنوبی آن قرار دارد مشخص ترین جلوه بیرونی مسجد صفی است. قطرگلدسته 2 متر و سقف گلدسته چوبی با پوشش سفالین است. گلدسته یک راه پلهبرای بالارفتن و چند روزنه برای ورود نور دارد.

انجمن گفتگوی گیلک زبانان (بازار روز گیل یاوران)
مسجد صفی در حال حاضر


از دیگر بخش های دیدنی مسجدصفی چاه صاحب الزمان (عج) به فاصله 3 متری از جنوب غربی گلدسته است که ازقدیم مورد احترام مردم منطقه و محل عرضه نذورات بوده است.

چاه صاحبالزمان (عج) احتمالاً همان چاهی است که به دست شیخ صفی الدین اردبیلی حفرشده است.

مسجد صفی رشت به شماره 197 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

/ 0 نظر / 25 بازدید