عمارت تاریخی میرزا یحیی خان صوفی روستای اومام گیلان

http://s2.picofile.com/file/7824589779/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D9%88_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D9%87.jpg


رحیم آباد گیلان را برای رسیدن به روستای اومام انتخاب کردیم و باگذشتن از جاده های پیچ و واپیچ کوهستانی زیبا آرام آرام به روستای اومام رسیدیم . امام مانند دیگر روستاهای ارتفاعات و ییلاقی طبیعت خاص سرزمین خشک تر گیلان را دارد و جا جای روستای اومام چشمه سارهای متعدد پر آب و کوچه باغ های زیبا دارد و دشت و دمنش پوشیده از گیاهان پر گل معطر است و در خرداد ماه آنجا نسترن های وحشی دررنگهای مختلف به گل نشسته بودند و کوچه های ده بوی گلاب میداد گلپر نعناع و پونه و بارن بو به گل نشسته بودند. دهکده اومام روی هم رفته زیبا و پر جذبه است از آن جایی است که میتواند توریست های زیادی را بطرف وخود بکشاند ، طبیعت زیبا و برج یا میل تاریخی بالای قله کوه که سال ها راهنما برای کاروان و مسافران بوده که البته بدون محافظ رها شده است و میتوان با ساعتی پیاده روی به برج سنگی رسید و خانه های بسیار قدیم که اکثر آنها تخریب شده و یا در حال تخریب اند و از جمله خانه و عمارت زیبای صوفی ها یا خانه تاریخی میرزا یحیی خان صوفی را میگویم از همه سالم تر باقی مانده است و ما رفتیم بطرف آن عمارت ولی سرایدار خانه در دسترس نبود و تمام راه های ورودی بسته بود راهنمای ما "علی امیری" پسری جوان از ساکنان امام بود ابتدا مارا از کوچه ای پایین تر میخواست به این خانه ببرد ولی دربش بسته بود و مارا به پشت دیوار غربی این خانه آورد که اکثر دیوار با آجر خشت خام ازبین رفته بود وسیم های خار دار کشیده بودند، تنها چند متری از دیوارقدیمی باقی مانده بود وهمانجا پشت دیوار عکس های یادگاری گرفتم ولی آنچه بیشتر مارا شگفت زده کرده بود شعار هایی علیه خان و مرگ بر آمریکا و غیره بود که در چند قسمت یا در چند تابلوی دیوارنویسی روی دیوار طبقه دوم غربی نمایان بود

دکتر محمدرضاتوکلی

/ 1 نظر / 46 بازدید
Elham

واقعا زيباست حيفه كه اين آثارازبين بره. ممنون از تصاوير زيباتون