تی تی کاراوانسرا


انجمن گفتگوی گیلک زبانان (بازار روز گیل یاوران)

انجمن گفتگوی گیلک زبانان (بازار روز گیل یاوران)

انجمن گفتگوی گیلک زبانان (بازار روز گیل یاوران)

انجمن گفتگوی گیلک زبانان (بازار روز گیل یاوران)

منبع: دیلمستان

 

  

/ 1 نظر / 72 بازدید
امامي

سلام دوست باصفا گر چه ياران فارغند از حال ما از من ايشان را هزاران ياد باد سالم و تندرست باشيد[گل]