دانلود آهنگ زیبای بنفشه گل ناصر مسعودی

متن آهنگ بنفشه گل

خدایا ! دختر رشتی قشنگه

سفیده،سرخه، سبزه، رنگ به رنگه

ولی با ان همه حُسن خداداد

دلی در سینه داره مثل سنگه

_______________________________________

بنفشه گول بیرون بامو ( گل بنفشه  شکوفه زد )

به یاد باورد تی عهدَ (و قول تو را به یاد اورد )

بگوفتی که وقت بهار ( تو گفته بودی که وقت بهار )

آیَم تی ور با خنده (  میام پیشت با چهره ای خندان ، اینطوری )

گول باران سبزان سر قاصد بوبو بنفشه ( در میان سبزه ها بنفشه پیام رسان شد )

فصل بهار بامو ،بیا ،می دیل بوبوسته زنده  ( فصل بهار اومده،بیا تا دلم زنده و شاداب بشه )

از یاد ببوردی تو مگر قولو قرارَ ( تو مگه قولو قرارت رو از یاد بردی؟ )

دِ ناز نوکُن،بیا می ور،وقت بهارَ (  دیگه ناز نکن ، بیا کنارم ، بهار اومده )

دنیا به جا نمانه (دنیا اینطوری نمیمونه )

غیر از وفا چی مانه؟ ( به غیر وفای به عهد چیز دیگه ای ماندگار نیست )

چوم نرگسَ دوخانه (چشم ،گل نرگس را صدا میزند )

دیم  سرخ گولَ مانه ( صورت انسان مثل گل سرخ قرمز میشود )

دارم تره دِ غم نارَم ( وقتی تورو دارم دیگه غم ندارم )

می نازنین نازدانه ( ای نازنین من )

/ 3 نظر / 37 بازدید
سمانه

سلام من فقط یه تحقیق کوچولو دارم که میخواستم بهم کمکم کنین اگه شما شهردار بودین چه برنامه ریزی برای شهر خودتون میکردین؟منتظرم مرسی

سمانه

سلام من فقط یه تحقیق کوچولو دارم که میخواستم بهم کمکم کنین اگه شما شهردار بودین چه برنامه ریزی برای شهر خودتون میکردین؟منتظرم مرسی