روستای سوسف


                                                                                                                                 
روستای سوسف          

                                                                                                                       سوسف
یعنی به سوی درختان سیب           

سوسف دهی ازبلوک خورگام از بخشهای شهرستان رودبار زیتون واقع در36 هزارمتری خاور محمدزمان خانی (رودبار) و 27 هزارمتری رستم آباد که محلی کوهستانی شمرده می شود وهوای آن سرد وآب آن از رودخانه و چشمه های محل تامین می شود.

                               عکس قدیم ســـــــــــــــوســـــــــــف

 

/ 0 نظر / 37 بازدید