آغاز چین سوم برگ سبز چای

چین سوم برگ سبزچای از باغهای شمال کشور آغاز شد .

chay-laghari6

چین سوم برگ سبز چای از ۳۲ هزار هکتار از باغهای گیلان و مازندران تا اواسط مهر ادامه دارد.

۶۰ هزار خانوار چایکار این ۲ استان در سه مرحله بهاره ، تابستانه و پائیزه برگ سبز برداشت می کنند.

رییس سازمان چای کشور گفت : پیش بینی می شود چایکاران در چین سوم بیش از ۳۰ هزار تن برگ سبز برداشت کنند.

به گفته علی محرر تاکنون ۳۲ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران به حسابشان واریز شد که ۲۴میلیارد تومان سهم دولت و بقیه سهم کارخانه دارن بود.

چایکاران گیلان و مازندران در چین های بهاره و تابستانه ۶۱ هزار تن برگ سبز به ارزش ۵۵۰ میلیارد ریال برداشت کردند که ۵۲ درصد درجه یک و بقیه درجه ۲ بود.

۱۳هزار و ۸۰۰ تن چای خشک هم در این مدت در کارخانه چای سازی تولید شد.


منبع : http://www.lahidjan.com

/ 0 نظر / 34 بازدید