# لنگرود

لنگرود

تقسیمات کشوری بخش مرکزی شهرستان لنگرود دهستان چاف دهستان دیوشل دهستان گل سفید شهر: لنگرود بخش اطاقور دهستان اطاقور دهستان لات لیل شهر: اطاقور بخش کومله دهستان دریاسر دهستان مریدان  شهرها: کومله و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید