لیلا کوه و ملاط

از مناطق زیبای لنگرود که باغ مرکبات ملاط و پرش کوه از جاهای دیدنی این منطقه از لنگرود بشمار می روند.  بقعه 12تن که در روستای ملاط لنگرود در 5 کیلومتری این شهر واقع شده،دوازده قبر مزبور در دو ردیف در این بقعه قرار دارد.در یی از قبرهای ردیف غربی دو تن پهلوی یکدیگر دفن شده اند،و در هر یک از مابقی قبرها یک تن آرمیده اند و منظره جالب توجهی دارد.مجموع افرادی که در این بقعه آرمیده اند به دوازده نفر می رسدو به همین مناسبت این بقعه را (دوازده تن ) می گویند.

منبع:http://www.langroudcity.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1103

/ 0 نظر / 15 بازدید